Nasz blog ślubny

Zawarcie ślubu cywilnego

W ostatnich latach szczególnie dużą popularnością cieszy się ślub cywilny. Wiele osób nie ma potrzeby zawierania ślubu kościelnego, dlatego taka alternatywa wydaje się być idealna. 

Podstawy prawne ślubu cywilnego

To, jak działa ślub cywilny, normuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa z 2005 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że w świetle polskiego prawa nie wszyscy mogą zawrzeć związek małżeński. Przede wszystkim mogą to zrobić jedynie osoby pełnoletnie, a także kobieta, która ukończyła 16 rok życia i uzyskała specjalne zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa. Są to jednak wyjątkowe sytuacje, które zdarzają się raczej rzadko. Zasadą jest, że małżeństwo to związek dwojga dorosłych ludzi. Do przeszkód małżeńskich zalicza się także pokrewieństwo, powinowatość oraz przysposobienie. Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione również nie mogą wziąć ślubu. Duża swoboda w zakresie działania ślubów cywilnych została wprowadzona przez ustawę w 2005 roku. Należy jednak pamiętać, że dalej wiele osób nie wie, jak działa ślub cywilny. 

Niezbędne dokumenty

Do urzędu stanu cywilnego trzeba przede wszystkim dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty. Są to: dokumenty potwierdzające tożsamość, skrócone akty urodzenia, potwierdzenie opłaty skarbowej oraz zezwolenie sądu na ślub poprzez pełnomocnictwo, jeżeli korzystasz z usług profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku obywateli Polski, którzy nie mają polskich aktów stanu cywilnego, koniecznie trzeba dostarczyć jeszcze zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia. Po skompletowaniu wszystkich wymienionych dokumentów można się udać do USC. Warto mieć na uwadze, że w dniu ślubu trzeba mieć ze sobą dokumenty tożsamości, żeby można było potwierdzić dane osób zawierających małżeństwo. W czasie wizyty w urzędzie stanu cywilnego podejmowane są najważniejsze kwestie związane ze ślubem cywilnym. Dla pary młodej z pewnością najważniejsza jest data uroczystości. Narzeczeni mogą także wyrazić wolę zawarcia małżeństwa w innym miejscu, jednak muszą wtedy złożyć stosowny wniosek. 

Koszty ślubu cywilnego

Za sporządzenie aktu małżeństwa należy zapłacić 84 zł. Lepiej nie zwlekać z załatwianiem formalności na ostatnią chwilę, ponieważ można nie zdążyć ze wszystkim. Za ważne uznawane jest jedynie małżeństwo zawarte w urzędzie stanu cywilnego. W USC musi być też zarejestrowana każda inna forma ślubu. Nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 31 dni przed planowaną datą ślubu można zgłosić wolę zawarcia związku małżeńskiego w urzędzie. Zawarcie związku małżeńskiego jest czynnością administracyjną, której ważność uwarunkowana jest od spełnienia określonych prawem formalności. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w miejscowym urzędzie stanu cywilnego można się dowiedzieć wszystkich formalności. Należy też dodać, że od 2015 roku można składać wnioski w dowolnych oddziałach, ponieważ od tego czasu rejestracja stanu cywilnego dokonywana jest elektronicznie. Cudzoziemiec musi dostarczyć zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego. Musi też dołączyć tłumaczenie przysięgłe w języku polskim.